Frézovanie a vložkovanie komínov – zahnutých aj krivých

Niekedy sa stáva, že dymovod v komíne je z rôznych – napr. stavebných alebo konštrukčných dôvodov vedený zahnuto alebo krivo. Komín môže  vybočovať aj do strán napríklad na prechode cez podlahu a podobne.

Aj takýto komín je však možné frézovať a vložkovať profesionálnymi nástrojmi. Samozrejme s použitím certifikovaných materiálov výrobcov Schiedel a Jeremias. Použitie certifikovaných materiálov je pre Vás zárukou kvalitného odvodu spalín a dlhej životnosti komína.

Frézovanie a vložkovanie komínov
Frézovanie a vložkovanie komínov
Frézovanie a vložkovanie komínov