Čistenie komínov

Používaním sa každý komín zanáša, čím sa znižuje funkčný priemer dymovodu a znižuje sa odťah spalín komínom.

Preto je potrebné komín pravidelne minimálne raz ročne čistiť. Čistením komína mechanicky odstránime usadené nečistoty v komíne, čím sa komín udržuje v dobrej kondícii.

Povinnosť nechať si každoročne vyčistiť komín je daná aj zákonom. Po každom čistení Vám vydáme doklad o revíznej kontrole.