Požiar v komíne

Spaľovaním tuhých palív sa v komíne usadzujú mechanické nečistoty a decht, ktoré zužujú spalinovú cestu a tým znižujú ťah komína. Ak nečistoty nie je možné odstrániť mechanicky – ručne, používame vybavenie pre strojové čistenie komínov, ktoré komín spoľahlivo oddechtuje.

Decht v extrémne zanesenom komíne sa môže vznietiť a spôsobiť rozsiahle škody na majetku, prípadne až na zdraví.