Niekedy sa stáva, že dymovod v komíne je z rôznych – napr. stavebných alebo konštrukčných dôvodov vedený zahnuto alebo krivo, prípadne vybočuje do strán napríklad na prechode cez podlahu a podobne.

 
Aj takýto komín je však možné frézovať a vložkovať profesionálnymi nástrojmi a použitím certifikovaných materiálov výrobcov Schiedel a Jeremias. Použitie certifikovaných materiálov je pre Vás zárukou kvalitného odvodu spalín a dlhej životnosti komína.