This is a custom heading element.

 

Dodanie a montáž murovaného komína:

Oprava komínu na plyn:

Oprava komína vložkovaním:

Výstavba komínov:

Oprava komína:

Oprava komína:

 

Čistenie dechtu v komíne:

Vložkovanie komínov:

Frézovanie komínov:

Ako sa to nerobí:

Ukážky chybne spracovaných komínov, ktoré sme našli pri svojej práci. Nejedná sa o moju prácu – týmito fotkami chcem poukázať na chyby, ktoré sa vyskytujú.
Nekvalitný falcovaný komín:

Komín z falcovaného materiálu:
Falcované rúry sú netesné, umožňujú stekanie dechtu, nie sú vôbec vhodné pre odvod spalín. Sfarbenie po vyhorení poukazuje na použitie necertifikovaného materiálu.  Komín má iba 2 roky.

Komínová vložka bez čistiaceho otvoru je veľmi vážny problém pri údržbe komína. Zanedbaný stav komína nielen že sťažuje činnosť topného telesa, ale priamo ohrozuje bezpečnosť obytného priestoru.